This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO Lookout

מתודולוגיית BDO Lookout פותחה במשך שנים על מנת לרכז את הידע והיכולות הטכנולוגיות למיכון תהליכי הבקרה והניטור הארגוניים להשאת הערך העסקי בין על ידי צמצום העלות המושקעת בנושא ובין על ידי יצירת אפקט הרתעתי והחזרת כספים ונכסים שיתכן וכבר עבדו לארגון. גישה זו עושה שימוש בכלים מגונים וטכנולוגיות שונות, כל אלו לפי הצורך הקיים בארגון, הטכנולוגיות שבשימוש ושיקולי עלות תועלת.

באמצעות BDO lookout ניתן להשיג את התועלות הבאות:

  • לאתר ולמנוע הונאות ומעילות בארגון
  • לבצע בקרות על נתונים עסקיים בכלים ממוכנים
  • ליישום בקרה על סביבות טכנולוגיות שקיימים בהם פערי בקרה
  • ניטור פעילויות של ספקים על מערכות בארגון
  • ביצוע בקרות ממוכנות במערכות שלא ניתן לבצע בהן שינויים
  • ניטור חדר עסקאות ופעילות מסחר בניירות ערך
  • אכיפת הרשאות וניטור פעילות משתמשים עם הרשאות מורחבות.