Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים - גיליון מס' 193

04 דצמבר 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 193 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

1. תזכורת נוספת – איחוד עוסקים – הגשת דו"ח שנתי על ידי כל אחת מהחברות הרשומות באיחוד העוסקים

בהמשך להודעתנו במידעון 189 אודות הודעת רשות המסים כי בכוונתה להגביר אכיפת הגשת דו"ח איחוד עוסקים שנתי מסכם, על ידי כל אחד מהרשומים באיחוד העוסקים, ובעקבות הודעות שהחלו להישלח לאיחודי עוסקים עם התראה לפני הטלת קנסות מנהליים, אנו חוזרים ומזכירים כי במסגרת הדיווח יהא על כל אחת מהחברות הרשומות במסגרת איחוד העוסקים לדווח את מחזור העסקאות ואת מס התשומות מול עוסקים באיחוד ומול עוסקים מחוץ לאיחוד, וכן לדווח את התשומות (לפני מע"מ) שנרכשו מעוסקים באיחוד ומעוסקים מחוץ לאיחוד. יש לשדר את הדו"ח השנתי באתר רשות המסים.

 

2. הנפקת חשבוניות מסוג I באופן מקוון

ביום 6.8.2019 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר תחילת פיילוט להנפקת חשבוניות I באופן מקוון. על מנת להצטרף לפיילוט על העוסק להיות רשום כעוסק במשך למעלה משנתיים, להנפיק בממוצע למעלה מ-5 חשבוניות בחודש במהלך השנתיים האחרונות, וכן לעמוד בתנאי שלא עומדים או עמדו כנגדו הליכים פליליים במהלך 5 השנים האחרונות. העוסקים המורשים שייבחרו להשתתף בפיילוט יתבקשו להנפיק את כל חשבוניות ה-I שלהם באמצעות המערכת המקוונת ובמקביל יהיו פטורים מהגשת דו"ח ריכוז חשבוניות מס בגין התחשבנות על מכירת טובין ומתן שירותים שהוצאו למלכ"רים ולעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או אזור יהודה ושומרון (טופס 879) למשרד הקמר"פ. ההנפקה מתאפשרת באמצעות האינטרנט וכן באמצעות אפליקציה ייעודית מהנייד וכרוכה בהתחייבות העוסק כי העברת הטובין הנמכרים תתבצע אך ורק במעברי הסחורות המוסדרים שבין ישראל לרשות הפלשתינית (מעברי "גב אל גב"), באמצעות סריקת הברקוד המופיע על גבי החשבוניות על ידי פקיד רשות המיסים המוצב במעבר המוסדר בו מתבצעת ההעברה.

 

חוזרים:

חוזר 1 – הצעת ה-OECD לגבי שיטת חלוקת הרווח בארגון רב לאומי והטלת מס מינימום

במסגרת תכנית ארגון ה-OECD להילחם בתכנוני מס רב לאומיים (כרגע בהתמקד בכלכלה דיגיטלית), פורסמו לאחרונה שתי הצעות מרחיקות לכת, האחת לשינוי במודל חלוקת הרווח בארגון רב לאומי, והשנייה למנגנון המטיל מס מינימלי כולל על ארגון רב לאומי.

לקריאה >>


חוזר 2 – פסק דין מוגוגו – עיצוב מוצר, ללא זכות יוצרים רשומה, אינו "נכס בלתי מוחשי" פטור ממע"מ

בפסק דין מוגוגו (ע"מ 49963-03-17) נדונה השאלה האם פעילות של פיתוח ועיצוב מערכות מזנונים (BUFFET) מודולריות המיוצרות ונמכרות בחו"ל תחויב במע"מ בשיעור אפס תוך התרת קיזוז מס תשומות. בית המשפט קיבל את עמדת רשויות מע"מ וקבע כי יש לשלול קיזוז מס תשומות בנסיבות העניין, שכן אין מדובר במכירת נכס בלתי מוחשי על ידי החברה.

לקריאה >>


חוזר 3 – מיסוי תחליפי דלק

ביום 26.6.19 פורסם תיקון 3 לצו הבלו על הדלק ותיקון מספר 5 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין. במסגרת התיקון הוחלט, לאור החלטת ממשלה משנת 2018, כי יש להתמודד עם העלייה החדה בייבוא וייצור ממיסים ושמני סיכה, המשמשים בפועל גם כתחליף לסולר לבעירה או למהילה עם סולר ובנזין, לרבות לשם שימוש בכלי רכב. לפיכך הוחלט להטיל מס בגובה המס המוטל על הסולר גם על ממיסים ועל חומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, שמתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת. במקביל, ניתנה לשר האוצר הסמכות לתקן את צו הבלו על הדלק כך שייקבע פטור מותנה ממס עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בממיסים לייצור מוצרים.

לקריאה >>

 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים >>