This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ההבדל בין Lean לתפישות ניהול אחרות

03 פברואר 2021

שי וירט, מנהל תחום LEAN ב- BDO Operational Excellence |

Lean  הינה פילוסופיה ניהולית השמה דגש על ביצוע הפעולות - ורק הפעולות, המוסיפות ערך מוסף בעיני הלקוח הסופי, בכלל רמות הארגון ובכל רזולוציה, תוך הסתכלות מעיני הלקוח. במטרה להשיג, תרבות של שיפור מתמיד (בר קיימא) בקיצור זמני התגובה, בשיפור האיכות, הוזלת עלויות ושיפור בשורת הרווח, לאורך זמן.

תפישה זו כוללת כלים תפעוליים פרקטיים כיצד לעצב את תהליכי העבודה שלנו למיקסום זרימת הערך ללקוח. בנוסף מייצרת תשתית לתרבות ארגונית המעודדת ומיישמת שיפור מתמיד דרך מעורבות והעצמת כלל העובדים, חניכה, חתירה למצוינות, פתרון בעיות מהשורש ועוד. כוללת הכוונה ברורה לאימוץ דפוסי חשיבה (פרדיגמות ניהוליות) התנהגויות ושגרות ניהוליות למימוש התנהגויות תומכות ושיפור מתמיד.

גישת ה Lean  מאפשרת לנו לפתח בארגון יכולות להתמודדות עם שינויים מהירים בתהליכי העבודה בהתאם לצרכי השוק, יכולת קבלת החלטות מהירה על סמך עובדות בדרגים הנמוכים ביותר. בעידן של היום מאפשר להיות ארגון גמיש ומשתנה בהתאם לצרכי הלקוחות והשוק.

גישת ה Lean יוצרת מנגנונים לשיפור מתמיד ע"י השגת תהליכים רזים, כלומר, צמצום בזבוזים פעולות / שלבים המתנות / עבודות חוזרות / בירורי מידע ועוד מיותרים. ויצירת תרבות של שיפור מתמיד , כל זאת בהסתכלות מעיני הלקוח והגדלת הערך ללקוח


הייחוד בגישת ה - Lean

  • בעלת עקרונות ברורים לשיפור התהליכים וזרימת הערך ללקוח, ליצירת תרבות של שיפור מתמיד ושינוי מתמיד תוך העצמת עובדים.

  •  מבוססת על חיבור כלל עובדי הארגון להיות פרואקטיביים בצמצום בזבוזים במטרה להגדיל את הערך ללקוח, לקצר time to market , לשפר איכות, ולצמצם עלויות.

  •  ההבנה שאין למנהל את היכולת לשליטה על כל הפרטים בכלל פעילויות היחידה שלו ובשונה לגישה המדעית של טיילור שהמנהל הוא אחראי על הגדרת התהליכים ושיפורם.
  •  תומכת בכך שהכח הגדול בארגון נמצא בידי העובדים.
  •  מעודדת יצירת שגרות ניהול, התנהגויות ודפוסי חשיבה בקרב המנהלים ובאמצעותם בקרב העובדים להשגת תרבות של שיפור מתמיד ע"י צמצום בזבוזים והגדלת הערך ללקוח.
  • מתן דגש להצפת מעכבי זרימת הערך ללקוח באופן אפקטיבי כגון הפרדה דיסציפלינארית בארגון, מבנה ארגוני מעכב, נהלים / תהליכים מיותרים ועוד.
  • בניית מבנה ארגוני תומך זרימת הערך ללקוח, אל מול מבנה ארגוני היררכי המייצר עבודה לפי מקצועות (דיסציפלינות), אופטימיזציה מקומית וקושי בעבודה משולבת, פעולות מיותרות, עבודה חוזרת, המתנות, גילוי מאוחר של תקלות ובעיות איכות, זמני תגובה ארוכים, פחתים ועוד.
  • עבודה בצוותים מולטי דיסציפלינאריים בשילוביות (Collaboration) למיקסום זרימת הערך וצמצום בזבוזי העברות בין ממשקים, אימוץ שיטות ותפישות ממבנה ארגוני הולרכי.
  • ייצור לפי הזמנה, מינימום מלאי בתהליך, מנות קטנות ככל הניתן למיקסום הזרימה. גודל המנה רלוונטי בכלל תהליכי הארגון כגון פיתוח: כמות הדרישות שעושים עליהן ווריפיקציה, בבניה: כמות האלמנטים המתוכננים לביצוע בכל שלב, באישור חשבוניות: כמה חשבוניות אנו מאשרים בכל סבב, קיצור זמני הסטאפ, משאבי ייצור קטנים וגמישים.

לסיכום, ארגונים נדרשים לבחון את הפרדיגמות הניהוליות על פיהן הם עובדים, לזהות ולאתר את אלו המעודדות אופטימיזציה של משאבים ומעכבות הגדלת זרימת הערך ללקוח, לאמץ דפוסי חשיבה והתנהגויות להשגת גמישות תפעולית.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>