מאמרים:

סקירת M&A הודו-ישראל

27 יוני 2019

עידו מיינרט , מיזוגים ורכישות בינלאומיים ופיתוח עסקי, דסק ישראל-הודו וישראל-UAE |

הצמיחה המשמעותית בשנים האחרונות בשוק ההודי מאפשרת לחברות הודיות לחפש הזדמנויות השקעה והתרחבות בינלאומית באמצעות רכישות מחוץ להודו.

בשנה האחרונה ניתן היה לראות עלייה של 350% במספר העסקאות של חברות הודיות מחוץ להודו ושווי עסקאות אלה מהווה כ 33% מסך שווי עסקאות המיזוגים ורכישות בהודו.

סביר להניח כי הגידול בנפח העסקאות של חברות הודיות מחוץ להודו יורגש גם בין הודו לישראל. הרציונל לעסקאות בין חברות הודיות לישראליות יישאר כך שחברות הודיות יחפשו לאתר ולרכוש טכנולוגיות מתקדמות בישראל וחברות ישראליות יבקשו להרחיב את פעילותן הגלובאלית על ידי הקמת נוכחות בשוק ההודי.

סקירה זו מציגה ניתוח מעניין של פעילות המיזוגים ורכישות בהודו, התפתחותה מחוץ להודו וכיצד היא צפויה לבוא לידי ביטוי גם על ציר ישראל-הודו.

להורדת החוברת >>