This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
ענת אבן חן, מנג'רית, אחריות תאגידית וקיימות

ענת אבן חן

מנג'רית, אחריות תאגידית וקיימות

תל אביב - סניף ראשי והנהלה

+972-3-6380183

vCard

ניסיון מקצועי

מומחית בפיתוח והובלת שיתופי פעולה עסקיים-אקדמיים עם תאגידים ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, בתחום האחריות תאגידית. ניהול מחקרים בתחום האחריות תאגידית ותחומים נושקים (הגיל ה-3, עסקים חברתיים ועוד) בשיתוף פעולה עם חברות עסקיות. פיתחה מגוון תכנים ומודלים (בפרויקטים, קורסים אקדמיים, שיווק ועוד) בתחום האחריות חברתית תאגידית, המבוססים על פרקטיקה ומחקרים השוואתיים על הנעשה בתחום בארץ ובעולם. בין היתר ניהלה גם את תהליך הקמת המדיות החברתיות של המרכז לאחריות חברתית תאגידית ופעילותו השוטפת. ניהלה צוותים מגוונים בפיתוח יוזמות סביבתיות וחברתיות, המבוססות על שיתוף פעולה עם חברות עסקיות והאקדמיה.

הקימה את המרכז לאחריות חברתית תאגידית, בביה"ס למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל, וניהלה אותו במשך 6 שנים.

 

השכלה

בעלת M.A במינהל עסקים (תזה בתחום העסקים חברתיים) מביה"ס למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.