This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
ליאור אגאי, רו"ח, שותף, יעוץ רכש ומכרזים - BDO consulting  ומנהל לשכת השכר המרכזית- BDO Payroll Solutions

ליאור אגאי

שותף, יעוץ רכש ומכרזים - BDO consulting  ומנהל לשכת השכר המרכזית- BDO Payroll Solutions

רו"ח

+972 (0) 3 638-9317

+972 (50) 6208550

vCard

ניסיון מקצועי

אחראי על תחום המכרזים ועל נושא שיטות מתקדמות ברכש (היבטים אסטרטגיים בהתקשרויות) בחברת הייעוץ. בנוסף, מנהל את לשכת השכר המרכזית בפירמה שמטרתה מתן שירות כולל בתחום השכר וכוח אדם לעסקים עם מעל מאה עובדים. 

ליאור כיהן בעבר כסמנכ"ל הכספים של האוניברסיטה העברית; כתת ניצב במשטרת ישראל - היועץ הכלכלי למפכ"ל; כמנהל תחום בכיר שכר ותנאי שירות במשרד האוצר ולאחר מכן כמנהל וממקימי מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר (מקביל לסגן חשב כללי). היחידה אחראית על כל מכרזי הממשלה (הן המרכזיים והן המקומיים במשרדי הממשלה השונים) ובנוסף אחראית על הנושאים הבאים: עידוד עסקים קטנים ובינוניים להגברת השתתפות ברכש הממשלתי, כתיבת חוק חובת מכרזים ותקנותיו, עידוד רכש מקומי, הכשרת אנשי הרכש בממשלה ועוד. אחראי על הקמת מערכת רכש מקוון (אלקטרוני) עבור משרדי הממשלה ומערכות נוספות.

כמו כן, ליאור הינו חבר סגל בקריה האקדמית אונו ובהכשרות דירקטורים בקורסי תורת המשחקים, קבלת החלטות אסטרטגיות, ממשל ציבורי, כלכלה וחשבונאות.

נסיון של ליאור בתחום השכר:

לליאור ניסיון רב בעבודה מול גופים ממשלתיים בתחום השכר – ליאור היה אחראי על חישוב של כ- 200,000 תלושי שכר מדי חודש ועל הדוחות השנתיים לעובדים ולמוסדות, וכן על דוח ביצוע שכר שנתי לכל משרדי הממשלה לפי רכיבי שכר מרכזיים, על תשלומים רטרואקטיביים בגין שכר ותנאי שירות בממשלה. ליאור הנחה חשבויות שכר משרדי הממשלה ועובדיהן, הדריך, וסייע בשמירת הכשירות והרמה המקצועית של חשבי השכר במשרדי הממשלה. בנוסף, היה אחראי על שכר עובדי שירותים בממשלה (שמירה, ניקיון, עובדי מחשוב, הסעדה וכו'), והיה חבר ועדות רבות לבקרות וחקיקה בנושא.

לליאור ניסיון רב באפיון דוחות מנהלים וניתוחים כלכליים רוחביים בתחום השכר והפנסיה ובניהול הקשר עם מערכות צד לרבות משאבי אנוש, נוכחות, מודולים בסאפ ועוד.

בהטמעת בקרות על הליכי שכר, אחריות על ממשקים ומעבר תקין של כספים מול רשויות המס השונות, קופות הגמל וכו'.

השכלה

ליאור הינו בעל תואר ראשון מורחב בכלכלה, בעל תואר ראשון בניהול וחשבונאות, בעל תואר ראשון במשפטים, בעל תואר שני במשפטים ובעל תואר שני בניהול פיננסי מהאוניברסיטה העברית.
 

למידע נוסף אודות שירותי חשבות שכר במיקור חוץ >>

למידע נוסף אודות שירותי יעוץ רכש ומכרזים >>